Andrus N.

Miks otsustasin investeerida on see, et kuna hetkel
stabiiline sissetulek olemas, aga teadmisi investeerimises
veel piisvalt ei ole, on kasulik koguda raha portfelli, mida
hallatake minu eest. Ja lisaks on see portfell nö hädaabi
fondi eest, mis lisab finantsilist turvatunnet. Nõustajaga
kohtumine oli super, professionalne hoiak, hea suhtlemis
ja kuulamise oskus, mulle jagati arusaadavalt info edasi ja
hea flow oli. Soovitaks igale inimesele, kes soovib oma
igakuist finantsvõimekust tõsta, või
tulevikuinvesteerimiseks varakult kapitali koguda.