"Infinite Banking"

Elukindlustus kui pank

Mis on “infinite banking”?

Infinite banking hõlmab elukindlustuspoliiside, tavaliselt unit-link (UL) kindlustuse, käsitlemist krediidiliinina.

Poliisid võivad teenida ajapikku tootlust vastavalt alusvara valikule. Kui inimene või ettevõte on piisavalt kogunud, saab ta hakata laenama vastu oma elukindlustuspoliisi.

“Infinite bankingu” kontseptsioon julgustab inimesi panustama lisaraha poliisi rahalise väärtuse suurendamiseks ning võtma laene väärtuse vastu traditsiooniliste laenuandjate asemel.

See on reklaamitud võimalusena vähendada intressikulu, mida tuleb maksta finantsasutustele traditsiooniliste laenude korral.

Majandusteadlane Nelson Nash tutvustas kontseptsiooni 1980. aastatel ja selgitas seda lähemalt oma 2000. aasta raamatus “Becoming Your Own Banker: Unlock the Infinite Banking Concept.”

Kuidas töötab “infinite banking”?

Infinite banking on strateegia, mitte kindlustuse tüüp

Seda kasutatakse sageli unit-link poliisidega, millel on raha kasvatamise komponent juures. Tavaliselt kestavad poliisid terve eluaja.

Kui poliis on teeninud piisavalt tulu, et alustada vastu laenamist, võivad kindlustuspoliisi omanikud pöörduda elukindlustusettevõtte poole ja taotleda laenu.

Sellel laenul on intressid, kuid laenu saamiseks ei pea kindlustuspoliisi omanikud läbima samasugust laenutaotlusprotsessi nagu traditsiooniliste laenude puhul.

Elukindlustuspoliis on laenu tagatiseks

Poliisil on määratud vastav elukindlustuskaitse ja kui lepingust laenatakse liiga palju ning raha ei jätku kindlustuse maksumuse katmiseks, võidakse kaotada kindlustuskaitse.

Laenu tagasi maksmine pole kohustuslik, kuid selle mittemaksmisel võivad olla tagajärjed – näiteks võib see vähendada kindlustuspoliisi omaniku surma korral kindlustusvõtjatele makstava summa suurust.

 

Kas on ka piiranguid?

Kuigi unit-link elukindlustuspoliisil on eeliseid, on sellel ka piirangud.

Selle kasutamine “infinite bankingu” vahendina võib olla riskantne, juhul kui poliisi omanik ei jälgi reservi ega ka alusvara väärtuse muutusi.

“Infinite bankingu” eelised:

  • Poliisis sisalduv reserv kasvab tavaliselt maksuvabalt ning selle vastu võetud laenud pole maksustatud. NB! Eesti Vabariigis toimub maksustamine TuMS § 20 tingimustel.
  • Traditsiooniliste laenuandjate poolt pakutavad isiklikud laenud hõlmavad tavaliselt taotlusi, krediidikontrolli ja kindlaksmääratud tagasimakse tähtaegu. Unit-link poliisi omanik, kellel on vastav reserv, võib poliisi vastu laenata ilma selgituste andmiseta ega krediidiandja nõuetele vastamata. Likviidsus võib parandada rahavoogu, võimalik re-investeerida tulusid või saada raha ootamatute kulutuste, nagu näiteks ravikulude katteks
  • Tagasimaksete osas on paindlikkus. Laenu ei pea tagasi maksma kindlaks kuupäevaks - või üldse mitte (kui te ei hooli oma kindlustuskaitse säilitamisest)

“Infinite bankingu” puudused:

See võib olla kallis ja keeruline viis oma rikkuse haldamiseks. Enne sellele pühendumist arvestage järgmiste puudustega:

  • Reservi kasvatamine võib võtta kaua aega
  • "Infinite banking" ei ole "kiire viis" rikkuse loomiseks
  • Elukindlustuse kasutamine investeeringu ja likviidsuse allikana nõuab hoolikat jälgimist, kavandamist ja strateegiat. Kui seda ei tehta õigesti, võib "infinite banking" olla ebaefektiivne või isegi kulukas

Allikas: https://www.nerdwallet.com/article/insurance/infinite-banking

 

Enne sellise strateegia valimist on oluline konsulteerida finantsnõustaja või kindlustusspetsialistiga, kes mõistab “infinite bankingu” kontseptsiooni ning suudab hinnata, kas see sobib Teie individuaalsetele vajadustele ja finantsolukorrale.


Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine