Laenukindlustus

Suurtemate soovide ja unistuste realiseerimine on sageli seotud pangalaenuga
  • Laenukindlustus aitab vähendada finantsriske
  • Tagab vahendid laenu edasiseks tasumiseks
  • Kindlustusmakse suurus oleneb Sinu vanusest, tervisest ja eluviisidest.*

Kellele laenukindlustus mõeldud on?

Laenukindlustus on mõeldud inimestele, kellel on pikaajalised laenukohustused.

Meie laenukindlustus aitab Teil vähendada laenuvõtmisega seotud riske.

Kes määrab kindlustussumma?

Teie surma korral maksab meie kindlustusandja kindlustussumma välja Teie poolt määratud soodustatud isikule või pangale.

Nii on Teile lähedased inimesed emotsionaalselt raskel eluperioodil täiendavate finantskohustuste eest kaitstud.

Kas saab lisada lisakindlustusi?

Ka laenukindlustusele on võimalik juurde võtta lisakindlustusi. Sobivaima kindlustuse pakkumisel arvestame just Teie pere vajadusi ja ootusi. Meie professionaalsed nõustajad on Teile otsuse tegemisel nõuannetega toeks.

Kodulaenu tagasimaksmine

Kuidas läbi kogumiskindlustuse on võimalik kodulaenu poole kiiremini tagasi maksta?

Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine