Elukindlustus

Mõeldud Sinu lähedaste kaitsmiseks, kui Sina seda enam teha ei saa.
  • Kindlustuskaitse kehtib nii õnnetusest kui ka haigusest tingitud surmajuhtumi korral.
  • Tagab Sinu lähedastele rahalise toimetuleku, et raskem periood üle elada.
  • Kindlustusmakse suurus oleneb Sinu vanusest, tervisest ja eluviisidest.*

Kellele elukindlustus mõeldud on?

Elukindlustus on mõeldud Teie pereliikmetele hetkeks, mil nende kõrvalt kaob oluline inimene, kelle toele ja abile nad siiani loota võisid. 

See võimaldab Teie lähedastel oma eluga edasi minna ja säilitada saavutatud elatustase.

Kes määrab kindlustussumma?

Kindlustuslepingut sõlmides määrate Teie selle kindlustussumma, mille elukindlustusselts maksab välja surmajuhtumi korral Teie pärijatele või nimeliselt määratud isikutele, et neil oleks võimalik tekkinud olukorras toime tulla.

Kindlustusmakse suurus oleneb Teie vanusest, tervisest ja eluviisidest.

Kas saab lisada lisakindlustusi?

Ka riskikindlustusele on võimalik juurde võtta lisakindlustusi. Sobivaima kindlustuse pakkumisel arvestame just Teie pere vajadusi ja ootusi. Meie professionaalsed nõustajad on Teile otsuse tegemisel nõuannetega toeks.


Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine