Õnnetusjuhtumikindlustus

Tegijatel juhtub
  • Õnnetusjuhtumikindlustus võimaldab rahaliselt toetada Sind ja Sinu lähedasi ning maandada pingeid, kui oled õnnetusse sattunud.
  • Eesmärk on õnnetuse või haiguse korral hüvitada kindlustatule saamata jääv sissetulek ja kulutused ravile.
  • Kindlustusmakse suurus oleneb Sinu vanusest, tervisest ja eluviisidest.*

Kindlustuse pealt teenida

Kindlustada nii, et ka teeniks?

Kellele õnnetusjuhtumikindlustus mõeldud on?

Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud inimestele, kellel on õnnetusest tingituna tekkinud trauma, ajutine töövõimetus või püsiv puue.
 
Aitab katta haigla kulusid, taastusravi, igapäeva kulusid, kodulaenu või liisingut.
 

Õnnetusjuhtumi lisakindlustused

Surma kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Surma hüvitis makstakse välja lepingus soodustatud isikule. Püsiva puude kindlustuskaitse Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis. 

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Milliseid lisakindlustusi veel saab?

Kriitiliste haiguste lisakindlustus pakub rahalist abi ravi lisakulutuste tekkimisel, tervise taastamisel ning elukvaliteedi säilitamisel.

Kriitiliste haiguste all mõistetakse südame-veresoonkonna haigusi, pahaloomulisi kasvajaid, insulti jne.

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõimet ja kindlustada toimetuleku juhuks, kui peaksite haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta.
 
Hüvitis aitab katta vähenenud sissetulekud ja kulutused ravile.
 

Kindlustus ja investeerimisnõustajad

Geir Samuel Voolaid

Insurance Agent | Kindlustusagent | Team Leader

Rando Tomson

Insurance Agent | Kindlustusagent

Hans Uku Leitham

Insurance Agent | Kindlustusagent

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine