Tööandjapension

Kuidas strateegiliselt ettevõtet kasvatada
  • Meil on valik maailmatasemel investeerimisfonde
  • Tööandja saab töötaja III samba lepingu rekvisiidid
  • Tööandja teeb makseid töötaja III samba lepingusse. Maksustamise aspektist on tegemist hariliku palgatuluga, mis kantakse töötajale palga maksmise asemel tema III samba lepingusse. Tööandja peab makselt kinni kõik töötasu maksmisega seotud maksud, välja arvatud tulumaksu.
  • Tulumaksuvabalt saab sissemakseid teha kuni 15% ulatuses töötaja tulumaksuga maksustatavast aastasissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.
  • Pensionilepingule saab võtta juurde erinevaid lisakindlustusi
Fondide tootlus garanteeritud pole ja sõltub eelkõige lepinguga seotud fondi või fondide osakute väärtusest ja Sinu investeerimisotsustest.*

Soovita enda tööandjat

Kes võiks aidata oma töötajatel murevabamalt pensionile jääda?

Lojaalsusplaan

Nagu optsiooniplaan. Töötajad püsivad kauem ettevõttes.

Strateegiline planeerimine

Ettevõtte varade kasvatamine ja võtmetöötajate hoidmine. Pikaajaline kasvustrateegia planeerimine.

Motiveeritud töötajad

Pea iga töötaja soovib, et tööandja panustaks tema tulevikku. Samuti ka vastupidi. Selleks, et ettevõte kasvaks jätkusuutlikult, on vaja ühist visiooni ja tahet. 

Väiksemad kulud

Käimas on talendisõda. Töötajaid jahitakse täna rohkem kui kunagi varem ja nende koolitamine ning värbamine on kõige kulukam tegevus. Püsiv ja lojaalne tööjõud on ettevõtte edukaks toimimiseks äärmiselt tähtis. See tõestab  töötajale, et tööandja hoolib temast ning motiveerib teda tegema pikemaajalist koostööd.

Likviidsus

Lepingutes on võimalik varasid liigutada, väljamakseid teha ning fonde vahetada.

Atraktiivne tööandja

Põhjamaades, Rootsis, Norras, Soomes, samuti ka USAs kogutakse oma töötajate pensioniks juba aastaid. Lisaks aitab motivatsioonipakett ettevõtet uue talendi leidmisel.

Ettevõte & töötajate kindlustamine

Töötajad on ettevõte suurim vara. 

Investeering heasse töötajasse ja tema arengusse on investeering ettevõtte tulevikku. Kindlustus võimaldab ettevõttele rahalised vahendid töötaja asendamise või uue töötaja leidmisega seotud kulude katteks juhtudel kui töötaja õnnetuse läbi hukkub, invaliidistub või vajab pikaajalist ravi ega saa täita oma töökohustusi. Hüvitise saajaks võib olla nii ettevõte kui ka töötaja ja tema lähedased.

Maksusoodustused

Tulumaksu optimeerimine.


Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine